Na stiahnutie
Kategória
Zoradiť podľa:

Vyhľadať súbory na stiahnutie:

Všeobecné záväzné nariadenia
[Nové] Dodatok č. 5 k VZN23/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení vo Vavrišove 15.03.18 pdf
Dodatok č. 5 k VZN23/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení vo Vavrišove
[Nové] VZN č. 1/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce 15.03.18 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrišovo č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VZN č. 2/2017 príspevok pre MŠ a ŠJ stravné 01.12.17 pdf
VZN č. 2/2017 príspevok pre MŠ a ŠJ stravné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 06.04.17 pdf
VZN č. 1/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 54/2013 Požiarny poriadok obce
Návrh VZN 1/2017 07.03.17 pdf
Zrušenie VZN č. 54/2013 Požiarny poriadok obce
Dodatok č. 4 k VZN 53/2013 o financovaní materskej školy 27.02.17 pdf
Dodatok č. 4 k VZN 53/2013 o financovaní materskej školy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 13.12.16 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mapka - príloha k VZN č. 4/2016 29.11.16 pdf
mapka vymedzeného územia obce, kde je zakázaný voľný pohyb psa
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 25.11.16 pdf
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vavrišovo č. 5/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení 16.08.16 pdf
VZN č. 4/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa .....
VZN č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi 21.06.16 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VZN č. 2/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení p 16.05.16 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností
Dodatok č. 3 k VZN č. 53/2013 26.02.16 pdf
Dodatok č. 3 k VZN č. 53/2013 - schválený
VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta - voľby 25.01.16 pdf
VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vavrišovo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 30.11.15 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NEÚČINNÉ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 30.11.15 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 19.08.15 pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vavrišovo
VZN č. 2/2015 16.06.15 pdf
VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Dodatok č. 2 k VZN č. 53/2013 06.02.15 pdf
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 53/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení vo Vavrišove
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrišovo č. 60/2014 19.11.14 pdf
VZN č. 60/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NEÚČINNÉ
Štatistika sťahovania Stiahnuté: 504
Stiahnuté: 89959
Najsťahovaniejšie: Evidované voľné pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš [ 1227 ]
Najnovšie: Dodatok č. 5 k VZN23/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení vo Vavrišove [ 8 ]
Počasie & Newsletter
Posledné články
· KOMUNÁLNE ODPADY ...
· Kalendár odvozu odp...
· Edukačné video o s...
· Test ekologickej int...
· Musí vznikať toľk...
Základné info

Úradné hodiny
Po 7:15 - 16:00
Ut 7:15 - 15:00
St 7:15 - 17:00
Št nestránkový deň
Pi 7:15 - 13:00

Obedňajšia prestávka
30 min v čase od 
11:30 - 12:30
Adresa
Obecný úrad
Vavrišovo 40, 
032 42 Vavrišovo
Tel./Fax
+421 44 5271073
0903 057 147

E-mail
obec@vavrisovo.sk

3,505,659 návštev