Hierarchia článkov
Články - úvod » Obec Vavrišovo » KOMUNÁLNE ODPADY – NÁŠ SPOLOČNÝ PROBLÉM
KOMUNÁLNE ODPADY – NÁŠ SPOLOČNÝ PROBLÉM

KOMUNÁLNE ODPADY – náš spoločný problém

Prinášame vám prehľad o vývoze zmesového komunálneho odpadu z našej obce za jednotlivé mesiace, pričom porovnávame roky 2016 a 2017 (uvádzame množstvo v tonách).

 

2016

2017

január

 6,73

 7,94

február

 8,74

 7,16

marec

 9,55

15,28

apríl

 7,64

10,34

máj

13,69

  8,76

jún

 9,07

 8,6

júl

 8,75

 8,5

august

17,02

 18,94

september

                     10,71

  9,42

október

 8,14

  9,28

november

                     10,66

  7,84

december

 6,32

  6,92

spolu

                   117,02

                    118,98

Vytriedili sme tieto druhy odpadu (uvádzame množstvo v tonách):

 

2016

2017

plasty

10,102

                     9,83

sklo

12,167

                   14,74

papier a lepenka + obaly

 2,31

                     4,75

jedlé oleje a tuky

     0,0014

                     0,0072

elektroodpad

 3,92

                     3,74

batérie a akumulátory

 0,02

                     0,1

BRO

                       0,2755

                     0,257

kovy

 

                     1,20

spolu

                     28,7959

                   34,62

 

Ako vidieť z tohto prehľadu, stále máme v našej obci najväčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, za odvoz ktorého však musíme zaplatiť my všetci.

Čím máme viac zmesového komunálneho odpadu, tým viac musíme platiť. Za rok 2017 sme za odvoz zmesového komunálneho odpadu zaplatili 15069,08 eur.

Odvoz vytriedeného odpadu nás oproti tomu nestojí nič. Preto je dôležité kvalitne vytriediť čo najväčšie množstvo svojho odpadu v každej domácnosti. Stačí len trochu chcieť.

Ak sa nám podarí znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, budeme môcť znížiť aj poplatok za komunálny odpad. A ušetríme tým všetci.

SEPAROVANÝ ZBER je dlhodobý problém nielen vo Vavrišove.

Zberných nádob na sklo máme v postačujúcom množstve, preto sme dve zberné nádoby na sklo umiestnili v blízkosti starej časti cintorína a pri hlavnom vstupe do cintorína. Aj touto cestou Vás prosíme o vhadzovanie skla do zelených nádob určených na zber skla. Hádžete tam aj plastové a iné odpady, ktoré sem nepatria. V prípade, že v nádobách vyčlenených na sklo alebo plast sa nachádza určité percento iného druhu odpadu, obec (čiže občan) znáša náklady na jeho vývoz a uloženie.

Je v záujme nás všetkých znižovať náklady obce (teda občana) na vývoz a uloženie odpadov. Je v našom záujme chrániť našu prírodu, aby aj naše deti, vnúčatá mali možnosť žiť v zdravom prostredí. Učme jeden druhého, upozorňujme na možnosti a spôsoby separácie. Niekedy konáme rutinne, zo zvyku a neuvedomujeme si dopad nášho konania. A niekedy konáme s vedomím si toho, že je to nesprávne, ale chceme ísť práve tou cestou.

Tak ešte raz sumarizácia:

Plasty – žltý kontajner, vhadzujeme stlačené, aby sme zabezpečili priestor pre väčšie množstvo odpadu a nehromadili ho okolo kontajnerov. Nikomu z nás by sa nepáčilo zberné miesto pri dome, kde je okolo kontajnerov neporiadok – a toto robíme.

Sklo – zelený kontajner, nepatrí sem autosklo!!! Veľké tabule skla rozbite doma na menšie kúsky, ktoré vhodíte do kontajnera. Tým, že tabule uložíte ku kontajneru, dávate podnet našej mládeži, aby ich porozbíjali v blízkosti kontajnera, vzniká neporiadok, možnosť poškodenia zdravia, či majetku. Pracovníci VPS L. Mikuláš  veľké tabule do auta nezoberú.

Papier – nevhadzujte do nádob určených na komunálny odpad, za ktorý platíte vy aj my všetci. Papier môžete odovzdať zbernej spoločnosti Brantner alebo VPS Liptovský Mikuláš, ktorí pristavujú auto každý štvrťrok. Taktiež je možnosť zbalený papier odniesť do materskej školy, kde je na to určený priestor. Peniažky za papier sú potom určené pre deti materskej školy.

Jedlé tuky a olej – aby sa neupchával odpad, nevylievajte ho do drezu alebo umývadla, stačí ho zlievať do fľaše a odovzdať spoločnosti Brantner, ktorá ho odoberá pri výkupe papiera.

Dreviny zo záhrady – máme miesto na to určené, kde ich môžete uskladňovať. Nevyhadzujte ich do prírody. Naším zvykom je využiť na vyhodenie odpadu každý krík alebo väčší zelený porast. Doma si urobíme poriadok – a čo je v našom okolí, to sa nás netýka.

Elektroodpad, baterky, žiarivky – dvakrát do roka zber realizuje spoločnosť Ekoray, termín oznamuje v miestnom rozhlase, na stránke obce a na sociálnej sieti. V dohodnutom termíne môžete podľa usmernenia pracovníčky obecného úradu nosiť na miesto na to určené.

Drobný stavebný odpad – informujte sa v kancelárii obecného úradu.

Veľkoobjemový odpad - dvakrát do roka je zabezpečený kontajner na vývoz tohto odpadu aj v obci. Termín zberu je taktiež vyhlásený v miestnom rozhlase, na stránke obecného úradu a na sociálnej sieti. 

Počasie & Newsletter
Posledné články
· KOMUNÁLNE ODPADY ...
· Kalendár odvozu odp...
· Edukačné video o s...
· Test ekologickej int...
· Musí vznikať toľk...
Základné info

Úradné hodiny
Po 7:15 - 16:00
Ut 7:15 - 15:00
St 7:15 - 17:00
Št nestránkový deň
Pi 7:15 - 13:00

Obedňajšia prestávka
30 min v čase od 
11:30 - 12:30
Adresa
Obecný úrad
Vavrišovo 40, 
032 42 Vavrišovo
Tel./Fax
+421 44 5271073
0903 057 147

E-mail
obec@vavrisovo.sk

3,505,641 návštev