Hierarchia článkov
Články - úvod » Obec Vavrišovo » Nerobme z kanalizácie smetisko
Nerobme z kanalizácie smetisko

Nerobme z kanalizácie smetisko

Verejná kanalizácia je určená výlučne na odvádzanie odpadovej vody z kúpeľní, kuchýň a toaliet. Dodržiavaním tejto zásady sa zabráni nielen hygienickému ohrozeniu, premnoženiu potkanov, estetickým nedostatkom, ale aj hospodárskym škodám.

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré obsahujú:

látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a obyvateľstva a látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá,

látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce látky, napr. stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá, peny,

látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcii čerpadiel a čerpacích staníc, napr. rôzne sypké materiály, ropné materiály, olej, tuky, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad,  komunálny odpad, plastové, textilné a gumové produkty, odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, zvyšky jedál, kosti, vlhčené utierky,  vložky, plienky,  kondómy, chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, hnojovku, močovku.

Čo urobiť, aby kanalizácia bola čistá a priechodná:

Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky, toaletný papier.

 Zvyšky jedla, napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie.  Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii, vystavuje ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje šírenie zápachu, prítomnosť hlodavcov a usadzovanie zvyškov v kanalizačnej prípojke.

 Použité sanitárne produkty, napr. vložky, tampóny, kondómy, vlhčené utierky, plienky zabaľte a dajte do smetného koša.

 Tuky a masť po varení nechajte vychladnúť a odovzdajte v rámci separovaného zberu – spoločnosti Brantner. Tuky sa v kanalizácii usadzujú a spôsobujú upchávanie už v kanalizačnej prípojke. 

 Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sa usadzujú na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. 

 Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, odneste ich na určené miesto.

Počasie & Newsletter
Posledné články
· KOMUNÁLNE ODPADY ...
· Kalendár odvozu odp...
· Edukačné video o s...
· Test ekologickej int...
· Musí vznikať toľk...
Základné info

Úradné hodiny
Po 7:15 - 16:00
Ut 7:15 - 15:00
St 7:15 - 17:00
Št nestránkový deň
Pi 7:15 - 13:00

Obedňajšia prestávka
30 min v čase od 
11:30 - 12:30
Adresa
Obecný úrad
Vavrišovo 40, 
032 42 Vavrišovo
Tel./Fax
+421 44 5271073
0903 057 147

E-mail
obec@vavrisovo.sk

3,505,728 návštev